گره چینی در هنر آیینه کاری


تمام تصاویر درج شده در سایت اثر محمد حسین عبداللهی می باشد .

در اصطلاح هنری گره چینی عبارت است از مجموعه‌ای از شکل‌های هندسی که با نظم و ترتیب و پیچ و شکل‌های هماهنگ و قرینه در کنار هم چیده شده‌اند. در تعریف دیگر، گره چینی عبارت است از یک ترکیب هماهنگ از شکلهای هندسی به هم پیچیده، موزون و جذاب که با استفاده از خط‌های راست شکل گرفته‌است.

آیینه کاری طرح گره چینی برجسته
آیینه کاری طرح گره چینی برجسته
آیینه کاری طرح گره چینی برجسته
آیینه کاری طرح گره چینی برجسته

آیینه کاری شاه نشین مجمتع توریستی

طراحی و اجرای هنر گره چینی و آیینه کاری
محمد حسین عبداللهی


آیینه کاری گره چینی بند انگشتی
آیینه کاری گره چینی بند انگشتی
آیینه کاری قاجاری
آیینه کاری قاجاری

هنر آیینه کاری طرح گره چینی بند انگشتی زیر مجموعه سبکهای قاجاری

طراحی و اجرا اثر محمد حسین عبداللهی

گره چینی در هنر آینه کاری
گره چینی در هنر آینه کاری

هندسه در معماري اسلامي

C

گره عين نظم، عين تعادل و هماهنگي است . در اين نظام از « تصادف » و « اتفاق »خبري نيست هر چيزي حساب و كتاب

و اندازه اي دارد. هيچ ذره اي كم يا زياد به نظر نمي رسد و كم يا زياد نمي شود مگر به حكم عقل و تدبير. هنر گره سازي از

دامنه هاي بسيار وسيع برخوردار است و استادان اين هنر در ممالك مختلف اسلامي هر يك آن را با سليقه ي قومي خود

آميخته و گره هاي بسياري را در بناهاي اسلامي به وجود آمده اند.

معماري اسلامي در ذات خود معماري هندسه گراست. نقش هاي هندسي بي نهايت گسترش پذير، نمادي است از بعد باطني اسلام و اين مفهوم «. كثرت پايان ناپذير خلقت فيض وجود است كه از احد صادر مي شود: كثرت در وحدت » نقوش هندسي به نحو بارزي وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را نمايش را مي دهند.

گره چینی در هنر آینه کاری
گره چینی در هنر آینه کاری
گره چيني ايراني از جمله حرفه هاي سنتي است كه از زمان صفويه مورد توجه قرار گرفته و در همين دوره به تكامل و اوج خود مي رسد. با شناسايي اكثر آثار گره چيني مشخص شد كه گره چيني قبل از دوره صفويه در حدي بسيار ساده و شامل چند قاب پهن مربع يا مستطيل شكل بوده كه در درب هاي ساختمان و گاهي نيز به صورت يك خورشيد ساده در بالاي درب ها نصب مي شده ولي ناگهان از دوره ي صفوي متحول شده و در آن طرح هايي به صورت ظريف به كار گرفته شده كه هنوز نيز بر جاي مانده است.

تلفیق هنر آینه کاری با کاشی

تلفیق آینه کاری و کاشی کاری
تلفیق آینه کاری و کاشی کاری
گره چینی با آیینه

پروژه ایوان آیینه اصفهان

  • طرح هايي هندسي كه منشا هنر گره چيني هستند معمولاً شامل يك شمسه ي چند ضلعي در وسط بوده و چند شكل هندسي ديگر در اطراف به نحوي ترسيم شده تا بتوانند فضا را پر نمايند.
  • نقش هندسي كه اهل فن آن را گره مي نامند ، بافت هاي گوناگوني از شكل هاي منظم هندسي است. گره مجموعه ای از اشكال مختلف هندسي است كه به طور هماهنگ و با نظمي خاص در زمينه اي مشخص در كنار هم به كار ر فته است.
    بافت هاي پيچيده اي كه همگي تركيبي منظم و همگن دارند و مي توانند از همه سر گسترش يابند. بدون آن كه تركيب منظم وهماهنگ شان دست خوش تغيير شود. حضور گره ها در بناها، بر نظم موجود در اين بناها تاكيد مي كند و بنا را تبلوري از نظم و هندسه جلوه مي دهد.
  • يكي از خصوصيات بارز گره كه موجب شده در طول تاريخ هزار ساله ي خود زنده و پويا بماند ، خاصيت زايندگي و تنوع پذيري آن است. گره خاصيت زايش دارد و از هر گره ، گره هاي ديگر به وجود مي آيد. گره ها داراي ويژگي هاي تقارن، دوران،تناسب ، نوزايي، مركز گرايي، چند لايه اي، مفهوم گرايي و نمادگرايي هستند.
نقاب مخصوص آیینه کاری
صندوقچه آیینه کاری
صندوقچه آیینه
صندوقچه آیینه

آیینه کاری -گره چینی زمینه طولانی
آیینه کاری -گره چینی زمینه طولانی

گره ها از تركيب مجموعه اي از آلات ساخته مي شوند. اين آلات شناخته شده هستند و هر كدام از اين آلات براي خود اسم و عنواني دارند ، روش ترسيم آن ها نيز مشخص است. ما براي شناختن گره ابتدا بايد آلات گره را بشناسيم.
گره دوره هاي مختلف تاريخ ايران و ساير كشورهاي اسلامي داراي انواع و گونه هاي فراواني گشته است. به طوري كه ذكر تمامي انواع آن غيرممكن است.
به طور كلي گره ها را به سه دسته ي تند، كند، شل تقسيم مي كنند. هر گره از تركيب اين سه دسته حاصل مي شود كه از جمله مهم ترين گره ها در ايران مي توان به گره كند ، گره تند، گره شل، گره كند و شل، گره تند و شل، گره در گره و شاه گره اشاره كرد.

تمام آثار درج شده در سایت اثر محمد حسین عبداللهی می باشد .

گره ها را به عنوان شطرنج معماران مي دانند. زيرا هر معماري كه خيلي متبحر شود و بر كارش مسلط باشد دست به طراحي گره مي زند . براي همين گره كار ساده اي نيست كه هر كسي بتواند آن را خلق كند. براي همين به گره و گره سازي شطرنج معماران مي گويند.

آیینه کاری سنتی طرح گره چینی

اجزای گره :

آلت: واحد کار در گره، آلت نامیده می‌شود. آلت در لغت به معنی ابزار، افزار واسطه‌ای میان فاعل و مفعول برای رسیدن به اثر است و در واقع همان خط مرزی اطراف لقاط می‌باشد خطهای مرزی در گره‌های گوناگون متفاوت هستند.

لقط: در گره لقط به شکل‌های گره گفته می‌شود، که از خطهای مستقیم و بر اساس قاعدهای منظم به شکلهای هندسی درآمده و در یک قاب یا زمینه محدود شده‌است. لقاط می‌توانند ساخته شده از چوب یا شیشه یا هر جنس دیگری باشند.

آیینه کاری محراب با طرح گره چینی

آیکون دوربین دوچشمی

محمد حسین عبداللهی

24 بهمن 1401

مکان

خوانسار
آستان مقدس شاهزاده احمد

تماس با ما