موتیف،اسلیمی وختایی درهنرآینه کاری


تمام تصاویر درج شده در سایت اثر محمد حسین عبداللهی می باشد.

ایوان آیینه

تلفیق نقوش اسلیمی و هندسی

در این پروژه از گچبری و زیرکارسازی استفاده شده است .

از رنگهای طلایی، سیلور ، سبز و قرمز برای نمایان شدن نقوش هندسی ، گره چینی و اسلیمی و همچنین زیبایی بیشتر کار استفاده شده است .

طراحی و اجرای هنر آیینه کاری وگچبری

محمد حسین عبداللهی

اسلیمی یکی از هفت نقش اصلی در نگارگری سنتی ایران است. اِسلیمی نقش تزیینی به شکل گیاه با ساقه‌های مارپیچی است که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست. پیشینهٔ این طرح‌ها را می‌توان در قالی‌های کهن ایرانی و سنگ نگاره‌های دوران ساسانی نیز دید. نمونه‌هایی از آن بر روی برخی از ظرف‌های سیمین دورهٔ اشکانی و ساسانی، و نقش برجسته‌های طاق بستان و گچ بری‌های کاخ تیسفون وجود دارد. این نگاره در زمان صفویه به اوج شکوفایی رسید. آنچه از صورت ظاهر اسلیمی آشکار است این است که گویا نقاش و مذهّب در وضع این نقش به تاک انبوه و گشن نگریسته و از آن الهام گرفته‌است، زیرا تاک از پیچیدگی‌ها، خمیدگی‌ها، در هم رفتگی‌های برگ‌ها و پیچش‌های تنه و ساقه‌ها و شاخه‌ها همان گونه برخوردار است که در نقش اسلیمی نیز آنها را می‌توان دید.

تماس با ما