آیینه کاری شاه نشین و عمارتها


مقرنس آینه کاری
آویز مقرنس آینه کاری
آیینه کاری خاص

تالار آیینه اثر محمد حسین عبداللهی
آینه کاریدیوار شاه نشین
آیینه کاری دیوار شاه نشین

پروژه دوحه – قطر

طراحی مقرنس و اجرای آیینه کاری اثر محمد حسین عبداللهی

شاه نشین عمارت شیخ حمد

مقرنس آیینه کاری
مقرنس آیینه کاری
آیینه کاری شاه نشین قطر
آیینه کاری شاه نشین قطر

آویز مقرنس آیینه کاری

آیینه کاری مقرنس -سنتی

در معماری ایرانی ـ اسلامی، بهره ­گیری از هنر آینه ­کاری به عنوان نوعی دیوارنگاری­ مبتنی بر جلوه‌های نور، دارای اعتبار ساختاری و معنایی خاصی است که آن را از سایر انواع دیوارنگاری متمایز می­گرداند.

 در زمینة معنایی، ویژگی­های مشترکی هم­چون: تجزیة فرم، القای حرکت، هم­زمانی بصری و بازنمود واقعیت که از بنیادی­ترین دغدغه­ های هنر مدرن به حساب می­ آید در این اثر ، با اهداف صوری و معنایی مشابه ظهور یافته ­است .

آیینه کاری لاوی منزل
آینه کاری شاه نشین

The palace of Sheikh Hamad

AlRyan Qatar

پروژه الریان قطر

شاه نشین عمارت شیخ حمد

آیینه کاری اتاق مهمان

پروژه جناب ایرانپور

آیینه کاری منزل قسمت پذیرایی

تماس با ما